De werking van De Baobab wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Onderwijs en vorming  in Brussel en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de ter beschikking stelling van een aantal werkervaringscontracten.  Private giften zijn welkom. Zij zullen worden ingezet  om sensibiliseringscampagnes te realiseren omtrent onderwijs op maat van de Brusselse context.

Steunen kan via donaties op de rekening van EVA bxl met ‘DE BAOBAB’ als mededeling: BE33523041862346