De Baobab wil door een kwalificatie- tewerkstellingstraject:

  • Brusselaars aantrekken tot het lerarenberoep. De Baobab richt zich tot Brusselaars zonder diploma hoger onderwijs die over de nodige motivatie en competenties beschikken. Ze krijgen de kans om via een kwalificatie- en tewerkstellingstraject kleuteronderwijzer te worden. De Baobab zal een positieve impact hebben op een diverse uitstroom van de
    lerarenopleiding
  • Door middel van co-teaching beter inspelen op de noden van kleuters, kleuteronderwijzers leren van
    elkaar
  • Dankzij een divers team structureel brugfiguren ontwikkelen voor het Brusselse basisonderwijs.
    Samenwerken en geloven in ouders
  • Expertise opbouwen en uitwisselen om de lerende onderwijsgemeenschap in Brussel te versterken met vertegenwoordiging van alle onderwijsactoren (scholen, ouders, buurt, …)