Binnen de Brusselse grootstedelijke context met een superdiverse bevolking speelt het onderwijs een belangrijke rol om alle kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden en hun talenten te (h)erkennen. In een gemondialiseerde wereld is de Brusselse meertaligheid een troef, is een divers schoolteam een tool om de superdiverse multidimensionale realiteit een positief gezicht te geven. Bovendien is een divers schoolteam een laagdrempelige brug tussen de school, de gezinnen en de omgeving.

De Baobab streeft  naar een sterke relatie tussen de school, de kinderen, de ouders en de buurt in het Brussels gewest. Krachtig onderwijs is ingebed in de buurt, op maat van Brusselse kinderen en gezinnen. De ouders weten zich als partner van de school gerespecteerd in hun eigenheid en in hun rol als opvoeder van hun kinderen. De Baobab vertrekt van  participatie als voorwaarde voor krachtig onderwijs in Brussel.