De Baobab is een initiatief van EVA bxl. Het idee om met De Baobab te beginnen is ontstaan bij Elmer. Elmer is gestart als project van EVA bxl enerzijds om buurtgerichte kinderopvang aan te bieden voor gezinnen waar de ouders werken of een opleiding volgen, anderzijds om een tewerkstellingstraject tot begeleider in de kinderopvang aan te bieden aan Brusselaars. Elmer is uitgegroeid tot een succesverhaal in het aanbieden van kwalitatief kinderopvang en dat dankzij  een lokaal en divers samengestelde personeelsploeg  die bruggen vormt met de Brusselse gezinnen en zo partnerschappen met hen versterkt. De Baobab is ontstaan om de laagdrempelige benadering door een divers team ook mogelijk te maken wanneer Brusselse ouders en hun kinderen de overstap maken naar kleuteronderwijs.

Rond deze doelstellingen heeft Elmer en EVA bxl zich omringd door een enthousiaste stuurgroep van jonge ouders uit Brussel om het concept verder te exploreren.

De stuurgroep heeft besloten om partnerschappen aan te gaan met Nederlandstalige basisscholen in Brussel. De partnerschappen met bestaande onderwijsinstellingen wil De Baobab een brede impact realiseren om enerzijds bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel en anderzijds meer Brusselaars en meer diversiteit te realiseren in onderwijsteams in Brussel.

EVA bxl ontving van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Onderwijs en Vorming, financiële ondersteuning om het initiatief te  operationaliseren. Voor de realisatie van De Baobab zijn er partnerschappen aangegaan met de lerarenopleiding van Odisee en Erasmus, met vier Brusselse basisscholen: Sint-Lukas, Vier Winden en Hendrik Conscience, Zavelberg. Ook het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en het Huis van het Nederlands Brussel (HvNB) zijn operationele partners in het project De Baobab. Binnen het samenwerkingsverband is er veel expertise aanwezig en er is gekozen om co-creatief het project verder vorm te geven met EVA bxl als coördinator. De Baobab is innovatief omwille  van het alternatief leertraject dat leidt tot het lerarenberoep maar ook omwille van de focus op Brussel en de keuze voor diversiteit. Maar ook omdat het initiatief gedragen is door zowel Brusselse onderwijsactoren zoals de lerarenopleiding, scholenteams, onderwijsondersteunende initiatieven als door gedreven Brusselaars, ouders, … . Allemaal hebben ze  een groot hart voor het onderwijs in Brussel.