De Baobab is een initiatief van EVA vzw dat in het verlengde ligt van Elmer. Elmer is gestart als project van EVA vzw enerzijds om buurtgerichte kinderopvang aan te bieden voor gezinnen waar de ouders werken of een opleiding volgen, anderzijds om een opleidings- en tewerkstellingstraject tot begeleider in de kinderopvang aan te bieden aan Brusselaars. Elmer is uitgegroeid tot een succesverhaal in het aanbieden van kwalitatief kinderopvang en dat dankzij  een lokaal en divers samengestelde personeelsploeg  die bruggen vormt met de Brusselse gezinnen en zo partnerschappen met hen versterkt. Ouders gaven aan dat met de overgang naar het kleuteronderwijs ze het bijzonder jammer vonden dat hun kinderen niet omringd worden door een divers team en ze de laagdrempelige benadering missen die ze gewoon waren bij Elmer.

EVA vzw had de ambitie om een opleiding-tewerkstellingsproject kleuteronderwijzer op te starten gekoppeld aan de oprichting van een nieuwe school naar analogie met wat Elmer doet in de kinderopvang. De school zou onderwijs op maat van Brusselse kinderen met diverse achtergronden en thuissituaties garanderen. Het onderwijs sluit nauw aan bij de leefwereld van de kinderen en bij de buurt,  ouders weten zich gerespecteerd in hun eigenheid en in hun rol als opvoeder van hun kinderen. Rond deze doelstellingen heeft Elmer en EVA vzw zich in 2014 omringd door een enthousiaste stuurgroep van jonge ouders uit Brussel om het concept verder te exploreren.

Eind 2016 heeft de stuurgroep besloten om de piste van een eigen school om te zetten in partnerschappen met Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Door partnerschappen aan te gaan met bestaande onderwijsinstellingen wil De Baobab een brede impact realiseren om enerzijds bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel en anderzijds meer Brusselaars en meer diversiteit te realiseren in onderwijsteams in Brussel.

Eind 2017 ontving EVA vzw van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Onderwijs en Vorming,  een financiële ondersteuning om het initiatief te  operationaliseren. Voor De Baobab zijn er partnerschappen aangegaan met de lerarenopleiding van Odisee en Erasmus, met twee Brusselse basisscholen: Sint-Lukas en Hendrik Conscience, het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en het Huis van het Nederlands Brussel (HvNB). Binnen het samenwerkingsverband is er veel expertise aanwezig en er is gekozen om co-creatief het project verder vorm te geven met EVA vzw als coördinator. De Baobab is innovatief omwille  van het alternatief leertraject dat leidt tot het lerarenberoep maar ook omwille van de focus op Brussel en de keuze voor diversiteit. Maar ook omdat het initiatief gedragen is door zowel Brusselse onderwijsactoren zoals de lerarenopleiding, scholenteams, onderwijsondersteunende initiatieven als door gedreven Brusselaars, ouders, … . Allemaal hebben ze  een groot hart voor het onderwijs in Brussel.