Formele vereisten

  • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Een diploma hoger secundair onderwijs hebben (ook BSO + 7de jaar)
  • Minstens 1 dag uitkeringsgerechtigd werkloos zijn

Taalvaardigheid Nederlands en andere talen

  • Voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands: instapniveau minimum B1 (=2.4.) behaald
  • Zich engageren om op het einde van het traject niveau C1 (=4.1.) Nederlands te behalen
    (taalcoaching op de werkvloer mogelijk)
  • Elke andere taal is een meerwaarde!