Formele vereisten

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Een diploma hoger secundair onderwijs hebben (ook BSO + 7de jaar)
 • Minstens 1 dag uitkeringsgerechtigd werkzoekende zijn
 • De overstap van een geco tewerkstelling
  naar dit geco statuut is mogelijk

Taalvaardigheid Nederlands en andere talen

 • Voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands: instapniveau B2 (= minstens 3.1. behaald)
 • Zich engageren om op het einde van het traject niveau C1 (=4.1.) Nederlands te behalen
  (taalcoaching op de werkvloer mogelijk)
 • Elke andere taal is een meerwaarde!