Afstandsonderwijs aan kleuters: prinses Arabella van Mylo Freeman

Tijdens de periode van de coronamaatregelen zijn onze deelnemers van De Baobab aan de slag gegaan om Brusselse kleuters afstandsonderwijs aan te bieden

Kleuteronderwijzer in opleiding Kimberly vertelt het verhaal van prinses Arabella. Via brugjes worden de kleuren in het verhaal in het Nederlands en Frans aangeboden.